IRISH LANGUAGE CAMPAIGNERS CALL FOR URGENT ACTION — “10 years remaining for Irish as a living language in the Gaeltacht”

(English-language version below)

De réir ráiteas a d’eisigh craobh BÁC den dream Misneach inné (15/12/2016) d’éirigh go maith le hagóid Misneach  ar son Cearta Teanga lasmuigh de Theach Laighean. Bhailigh daoine i rith am lóin chun seasamh i gcoinne cur i gcéill na hairí Humphreys agus Kyne. Bhí neart tacaíochta don agóid ó dhaoine a d’imigh thar bráid, cuid mhaith acu a d’iarr leithscéil nach raibh mórán Gaeilge acu féin agus cúpla daoine ó thíortha i gcéin ina measc.

 

Map on Misneach banner illustrates the decline of areas where Irish is a living community language under the Irish state's administration. (Photo D.Breatnach)
Map on Misneach banner illustrates the decline of areas where Irish is a living community language under the Irish state’s administration. (Photo D.Breatnach)

D’ardaigh urlabhraí Misneach, Kerron Ó Luain, ceist an buiséad a pléadh i measc an chomhchoiste inniu:

Gheall Sean Kyne go dtabharfaí 1,000,000 euro breise don Ghaeilge ar Adhmhaidin ar RnaG níos luaithe. Is ardú 1% atá i gceist le sin. Ach, is méid suarach é 1% nuair a smaoinítear go gearradh 75% de bhuiséad Údarás na Gaeltachta agus 35% ó bhuiséad Foras na Gaeilge ó 2008.

D’fhógair an tAire McHugh i rith 2015 go mbeadh 1,000,000 euro breise do bhuiséad caipitil na Gaeilge chomh maith. Tá sé soiléir gur cleas atá sna fógraí seo. Gearrtar na deicheannaí de mhilliún ó bhuiséad ach, ar an láimh eile, fógraítear “airgead breise” de mhéid an-bheag amhail is gur dul chun cinn é. Is cleas é leis an bpobal Gaeilge a cheannach agus faraor tá an cuma ar an scéal go n-oibríonn an chleasaíocht seo.’

Chríochnaigh Ó Luain:

Arís tá Misneach ag glaoch ar na ceanneagraíochtaí Gaeilge gníomhú agus Lá Mór eile a eagrú. Tá sé feicthe ón ngluaiseacht a d’fhás i gcoinne príobháidiú a dhéanamh ar ár n-uisce, gurb é an t-aon chineáil cumhacht a dtugann na polaiteoirí aird ar bith air ná cumhacht na sluaite amuigh ar na sráideannaí.

Section of protest demonstration outside the Dáil (Photo D.Breatnach)
Section of protest demonstration outside the Dáil (Photo D.Breatnach)

Má leantar ar aghaidh mar atá agus an pobal Gaeilge ina dtost caithfear milliúin euro chugainn anseo is ansiúd i mbealach soiniciúil ach ní dhéanfar aon dul chun cinn i ndáiríre. Agus gan ach 10 mbliain fágthaí ag an nGaeilge mar theanga pobal laethúil sa Ghaeltacht tá gníomh raidiciúil de dhíth láithreach.’

———————————————————————-

According to a statement of the Dublin branch of the Misneach organisation yesterday (15/12/2106),  a successful demonstration for Language Rights was held outside Leinster House. People gathered during lunchtime to highlight the hypocrisy of the government ministers charged with overseeing the language, Heather Humphreys and Sean Kyne. There was plenty of support from passers-by, including people who apologised for their own lack of Irish and a few people from abroad.

Spokesperson for Misneach, Kerron Ó Luain, alluded to the budget being discussed by the committee today:

Tongue-in cheek use of road traffic sign (Photo D.Breatnach)
Tongue-in cheek use of road traffic sign
(Photo D.Breatnach)

Sean Kyne apparently promised an additional million euro for the Irish language on RnaG’s Adhmhaidin programme this morning. That amounts to a 1% rise. Realistically, 1% is a pitiful amount when it is considered that 75% has been cut from the budget of Údarás na Gaeltachta agus 35% from that of Foras na Gaeilge since 2008.

Then Minister for the Gaeltacht, Joe McHugh, made a similar announcement in 2015 when he said that one million additional euros would go to the capital budget for the Irish language. It is patently obvious to all that this is a cynical ploy. Tens of millions are cut from the budget only for grand announcements of “additional funding” of pitiful amounts to be made afterwards as if this were progress. It is a ploy being adopted to buy off the Irish language community, and unfortunately it appears to be working.’

Ó Luain finished:

Misneach is once more calling on the chief Irish language organisations to mobilise towards another Lá Mór. It is evident from the movement which opposed the privatisation of our water that the only type of power politicians pay any heed to is the power of the people marching on the streets.

If the situation persists and the Irish language community remains silent, and accepting of token gestures of one million euro here and there, then no real progress will be made. With only 10 years left for Irish as a living community language in the Gaeltacht now is the time for radical action.’

(Photo D.Breatnach)
(Photo D.Breatnach)
Section of protest after some people had left (Photo D.Breatnach)
Section of protest after some people had left (Photo D.Breatnach)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s